Věřit v Boha jsem nepřestal

Naši republiku opět navštívil švýcarský badatel a spisovatel Erich von Däniken. V několika našich městech se představil se svými poutavými přednáškami věnovanými starověkému Egyptu, ale i novým informacím ohledně událostí o zimním slunovratu roku 2012. Däniken dosud vydal třicet knih, které v různých zemích světa vyšly v nákladu desítek milionů výtisků. Ve svých 77 letech je stále plný elánu.

 

Rozhovor s Erichem von Dänikenem

+ Vaše nejnovější přednáška má název Návrat bohů a stejně se jmenuje jedna z vašich posledních knížek. Proč? Jak byste lidem krátce všem přiblížil její obsah, abyste je na ni nalákal?

Říká se, že v roce 2012 končí mayský kalendář. To není úplně přesné. On se jenom dostane do původní polohy, což se stává jednou za necelých 26 000 let. Podle mayských legend "bohové" slíbili tehdejším obyvatelům, že se v roce, kdy se jejich kalendář dostane do této původní polohy, vrátí. Myslím, že zamyšlení nad tím, zda je máme právě letos očekávat, je aktuální. Proto se v části své letošní přednášky podrobně zabývám mayským kalendářem a tedy i návratem bohů, a proto jsem ji podle tohoto tématu nazval. Není to ale jediné téma, kterému se na přednášce budu věnovat. Velmi často hovořím o Egyptě nebo Jižní a Střední Americe. Letos jsem se rozhodl, že se budu více věnovat Evropě, aby posluchači viděli, že památky na návštěvy mimozemských civilizací nacházíme i zde. Ovšem nechci své čtenáře na přednášku lákat, spíš je všechny co nejsrdečněji zvu.

 

Erich von Daniken„Mám velkou radost, že u vás mám tolik čtenářů. Jen lituji, že se s mnohými z nich ani při osobním setkání nedomluvím,“ říkal v Praze badatel.

 

 

 

 


+ Řekl jste, že podle vás dojde k veřejnému prolomení kontaktů s mimozemskými civilizacemi za 25 let, ale mnozí říkají, že to bude mnohem dříve, trváte na tomto počtu let? Jak jste k němu došel?

Uvedl jsem, že ke kontaktu s mimozemskými civilizacemi dojde nejpozději do 25 let. To znamená, že to může být i dříve, třeba letos nebo příští rok. Opírám se přitom o staré texty nebo i mayský kalendář. Podle mnoha starých spisů a legend žijeme v období, kdy se „bohové“ na Zemi vrátí. Moc rád bych se toho dožil.

Mayové  a jejich kalendář

+ Jak se podle vás změní svět po roce 2012, tj. po přestupu galaktického rovníku, kdy planety naší sluneční soustavy budou v zákrytu s centrem Mléčné dráhy?

To je spíš otázka pro fyziky. Pokud vím, panují určité obavy ze zesíleného magnetického pole, které by mohlo ovlivnit naše energetické sítě apod. Takové dopady by mohly být velmi nepříjemné. Ale ve fyzice nejsem nijak zběhlý. Jinak si myslím, že k žádné jiné změně nedojde, a že se všichni ve zdraví dožijeme roku 2013. Co mě na této velmi pozoruhodné konstelaci planet zaujalo je skutečnost, že se tak přesně shoduje s mayským kalendářem. Jinými slovy řečeno, mayský kalendář byl nastaven tak, že se dostane do své výchozí polohy právě v době, kdy k této konstelaci dojde. To nemůže být náhoda. Kdo před tisíciletími pomohl Mayům sestavit jejich kalendář právě takto?

 + Co budete dělat 21. prosince 2012?

(směje se). Jestli očekáváte, že postavím vodu na kávu a budu očekávat mimozemskou návštěvu, tak to vás asi zklamu. Jelikož to bude krátce před Vánocemi, s největší pravděpodobností budu doma v mém milovaném Beatenbergu a budu prožívat tento den jako každý jiný. Zajdu si na procházku, potom s přáteli na skleničku, budu se kochat pohledem na krásné hory kolem a těšit se na Vánoce s rodinou.

+ Dočetla jsem se, že jste zeměkouli objel už padesátkrát. Stále jste na cestách a vaše cestování muselo už spolknout hodně peněz, dá se to vyčíslit? A dá se vyčíslit, kolik už stál váš výzkum?

Přesný přehled o tom nemám, ale dalo by se to spočítat. Odhaduji, že ročně mě stojí cestování a výzkum cca 200 000 švýcarských franků. Když to vynásobíme čtyřiceti lety, dostaneme se na slušnou sumu. Raději to ani nebudu zkoušet.

+ A mimo jiné, doma si vás asi moc za ta léta neužili...

To máte pravdu (směje se). Mám štěstí, že mám velmi tolerantní rodinu, která pro mě má velké pochopení. Dcera vystudovala žurnalistiku, takže má k mému povolání blízko, a moje přednášky dokonce rádi navštěvují i moji vnuci Z toho mám pochopitelně velkou radost. Manželka v mládí občas jezdila se mnou, teď už spíš jen udržuje oheň v domácím krbu. Mám opravdu štěstí, že mou práci, kterou já tak miluji, respektuje.

+ Na čem pracujete právě nyní, resp. jakým sběrem důkazů se zabýváte? Co všechno byste ještě chtěl prozkoumat?

Momentálně mám rozpracováno několik projektů. Ve spolupráci s technickou univerzitou v Drážďanech provádím výzkum na planině Nazka v Peru, který už nyní vykazuje pozoruhodné výsledky. Objevili jsme tam mnoho anomálií, které nyní laboratorně zkoumáme. Bude to ještě nějakou dobu trvat, než všechno ověříme a vyhodnotíme, ale už se těším, až se o výsledky budu moci podělit se svými čtenáři v některé z mých příštích knih. Momentálně probíhá laboratorní ověřování vzorků.
Současně došlo k několika úžasným objevům v Cheopsově pyramidě, u toho samozřejmě nemohu chybět. Mám několik velmi zajímavých záběrů, které předvedu v květnu u vás během turné. Jedna z mých přednášek se jmenuje Tajemný Egypt a je na programu v Kladně a v Písku, takže diváci uvidí něco úplně nového. Dále se chystá nové zfilmování mé prvotiny Vzpomínky na budoucnost, tentokrát ve formátu 3D, kde působím jako poradce, takže vidíte, že se opravdu nenudím. V listopadu se chystám do Mexika.

Vzkazy kolem nás

+ Můžete něco říci ke kruhům v obilí? Navštívil jste některé?

Kruhy v obilí jsou opravdu fenomén. Bohužel se přihlásili i falzifikátoři, kteří některé z nich vyrobili. Od té doby spousta lidí nebere kruhy v obilí vážně. Existuje ale mnoho obrazců v obilí, které nikdo zfalšovat nemohl. Sám jsem je dvakrát viděl a je to skutečně zážitek. Velmi mě mrzí, že se tohoto fenoménu neujala vědecká obec. Já sám jsem je nijak nezkoumal, protože nemohu obsáhnout všechno, a toto by si zasloužilo velkou pozornost. Nejsem přesvědčený o tom, že kruhy v obilí jsou vzkazy od nějaké mimozemské civilizace, možná jsou z nějaké jiné dimenze, která existuje paralelně s naším vesmírem, a které se podařilo se s námi tímto způsobem spojit. Opravdu nevím. Každopádně ať už je to vzkaz od kohokoliv, určitě je zklamán, že nereagujeme a neodpovídáme.

+ Našel jste již všechny důkazy pro to, co tvrdíte?

Kéž by! Ale myslím, že badatel v této oblasti by musel mít hodně přehnané sebevědomí, aby mohl říci, že už má všechny důkazy. Já se spíš obávám, že mám pouhý zlomek toho, co se na celé naší planetě nachází. Moc bych si ovšem přál najít skutečně hmotný důkaz mimozemské návštěvy. Něco, co by přesvědčilo i ty, kteří na mimozemské civilizace nevěří. Já mám sice už tolik indicií, že by stačily každému soudu, ale něco skutečně hmotného nemám. Pořád ale doufám, že se něco takového najde, a takový nález by mě potěšil bez ohledu na to, zda bych nálezcem byl já nebo někdo jiný.

+  Proč je pro vás nejzáhadnější stavbou Cheopsova pyramida a jaké zde předpokládáte v brzké době objevy?

Nevím, jestli je pro mě právě Cheopsova pyramida tou úplně největší záhadou. Stejně záhadná mi připadá již zmíněná planina Nazka v Peru nebo náhrobní deska z Palenke, ale k mým oblíbeným záhadám rozhodně patří. Zvlášť proto, že nás tady určitě čekají další vzrušující objevy. O těch nejnovějších budu hovořit na mých přednáškách, takže bych nerad připravil posluchače o překvapení. Lze ale předpokládat, že další objevy nás čekají již v nejbližší době. Ukázalo se totiž, že pod pyramidou existují další dosud netušené chodby a komory, stejně jako pod celou plošinou, na níž pyramida stojí.
Mě osobně by nejvíc lákalo prozkoumat vnitřek této pyramidy. Jsem totiž hluboce přesvědčen, že se tam ukrývají starověké spisy a předměty, možná právě z doby, kdy nás navštívili návštěvníci z kosmu. Bohužel všechno úsilí o důkladné prozkoumání naráží na nepochopení památkové správy v Káhiře, která tvrdí, že zde již žádné záhady nejsou. Naštěstí díky moderní technologii, jako jsou např. lasery, víme, že tomu tak není, a já pevně věřím, že se jednou i veřejnost dozví, co pyramida ukrývá, a proč byla vlastně postavena.

+ Byl jste vychován přísně katolicky? Jaké vyznání máte dnes?

Ano, studoval jsem na jezuitském gymnáziu a vlastně díky těmto studiím – ač to může znít paradoxně – jsem se dostal k problematice, kterou se zabývám dodnes. Studovali jsme totiž bibli velmi podrobně a já jsem si v ní všiml mnoha nesrovnalostí, které absolutně neodpovídaly Bohu, jak nám ho církev líčí. V bibli je popisován Bůh, který k pohybu potřebuje kouřící a rachotící stroje, hovoří s lidmi, trestá je přímo tady na Zemi, andělé navazují styky s pozemšťankami a tak dále. To přece nemůže být Bůh? Ale kdo tedy, jestliže nám bible nelže? Mimozemšťané? A tak se zrodil můj zájem o tuto problematiku a vydal jsem se hledat důkazy po celé planetě. Ovšem věřit v Boha jsem rozhodně nepřestal. Věřím v Boha, který je v mém pojetí ten grandiózní duch stvoření, přesahující naše chápání. A k tomuto Bohu se denně modlím.

+ V ČR jste pravidelným hostem. Jak se zde cítíte, jak se vám tu líbí a jak se vám tu pracuje?

Do České republiky jezdím moc rád. Všichni jsou tu velmi milí a mám velkou radost, že tu mám tolik čtenářů. Spoustu z nich mám možnost poznat během svých autogramiád, které se konají po každé přednášce. Jen lituji, že se s mnohými z nich nedomluvím. A to prosím pocházím ze Švýcarska, kde musíte umět tři jazyky, abyste se domluvil ve vlastní zemi. Přednášky jsou sice tlumočené do češtiny, ale občas bych si s lidmi rád popovídal i mimo. Letos navštívím šest měst, takže uvidím další kousek vaší krásné země. Už se moc těším a děkuji za váš zájem.

Věra Keilová