27. března 2022

Setkání v Pasečnici, 18.–22. 3. 2022

akt 27 3 2022 004  akt 27 3 2022 003  akt 27 3 2022 002   

akt 9 11 2020 foto 2kniha „...Čím větší negace, tím víc to vyvolá ten druhý protipól, to plusové.
Nevidíte to?
Co to vyvolalo?
Obrovskou solidaritu, celosvětovou...
Nějaké sjednocení...
To je nebývalé... Ale to už se nevyzdvihuje. Nevadí, ale je to tady...
Ten princip takhle funguje:
Čím více lidských myslí bude v míru se sebou, to znamená, nebude v odporu se svými pocity, svými emocemi, se svými myšlenkami čili to je jinými slovy to, co se vám říká, tak to přijmi, jak to přišlo, tak to odejde, jakmile to začneš hlavou řešit, tak se tě to bude držet...
Jednoduše řečeno, když bude mír v tobě, tak on se zas bude odrážet i v projevu, protože čím dál je to od středu v lidských myslích, tak pak se to tak jeví i v projeveném světě... A čím více bude lidská mysl v harmonii, blíž ke středu, tak nebudou tak markantní tyto dva rozdíly, to mínus a plus, obrovské, dva od sebe vzdálené rozdíly: válka a solidarita...“