30. září 2021

Setkání v tichu, Horní Bradlo, 24.–28. 9. 2021
Jsem kterýž Jsem, nechť je pastýřem vaší mysli a nebude mít nedostatků, na pastvách zelených ji pase a k vodám tichým ji přivádí.
Říká se, že tichá voda i břehy obsahů mysli odnáší.