2. ledna 2020

Vánoce v Pasečnici, 22.–26. 12. 2019

„Jakoukoliv situaci přítomnost přinese, hned je přítomno její řešení.“

akt 2 1 2020 001  akt 2 1 2020 002 akt 2 1 2020 003