17. října 2021

Setkání v Pasečnici, 8.–12. 10. 2021

„...stačí si uvědomit, že to hledání je obklopeno tím tichem, tím klidem... Každá myšlenka, která vám přijde do mysli, nebo pocit, cokoliv, nějaký vzruch, tak to nechat být. Většinou máte tendenci, že když si uvědomíte tu myšlenku nebo pocit nebo ten vzruch, tak ho tam nechcete, protože vy chcete vnímat klid, ale on tam je. Stále. A díky té myšlence, pocitu, můžete to použít jako pomůcku, můžete zachytit, že každá myšlenka pluje v tom tichu, že vlastně každý vjem je součástí ticha a ticho je součástí toho vjemu, že vždycky to tam je. Stále, nepřetržitě. Jenom odmítání, hlavně odmítání takzvaných nepříjemných pocitů, to jde mnohým hodně, způsobuje, že nevnímáte klid. Je to hlavně o vyciťování, takže nechat myšlenky myšlenkami. Vůbec nic s nimi nedělat. Jenom si uvědomit ten prostor kolem té myšlenky. To je takové tiché, pořád stejné, neměnné...“

akt 10 2021 Pasecnice 002 akt 10 2021 Pasecnice 001