3. listopadu 2021

Setkání na Antariku, 27.–31. 10. 2021

„Mystická smrt není smrt, spíš je to proměna obsahu mysli. Protože všechno, co se mysl naučila nebo spíš čemu věřila nebo co bylo automatické nebo ztotožnění s tělem nebo že jsem tu já a ten druhý - to je prostě zaužívané, tak najednou je to smetené totálně ze stolu. To není o víře, to tak je. To je možná pro mysl šok, než se to přehoupne do stavu trvalého. Protože než se to přehoupne do stavu trvalého, tak chviličku mysl prochází tou proměnou. U někoho to může trvat dlouhé časové období a u někoho hned.“

 akt 15 09 2021 01 akt 15 09 2021 02 akt 15 09 2021 03